กลุ่มสินค้า Freezer & IQF.

Spiral Freezer - Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems by ITC GROUP
Spiral Freezer

ได้รับการออกแบบที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ให้ผลผลิตสูงจากการผนวกลมทั้งแนวตั้งและแนวนอน

Tunnel Freezer - Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems by ITC GROUP
Tunnel Freezer

ถูกสุขลักษณะอนามัยและทำความสะอาดที่ง่ายดายเกิดจากผิวภายในที่ทำจากสแตนเลสทั้งหมด

Fluidization Freezer (IQF.) - Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems by ITC GROUP
Fluidization Freezer (IQF.)

ออกแบบที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ให้ผลผลิตสูงจากการมีพื้นที่ทำความเย็นที่มากขึ้น

Shock Freezer - Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems by ITC GROUP
Shock Freezer

ดึงอุณหภูมิแช่แข็งสินค้าได้รวดเร็ว, ประหยัดพลังงาน, ผิวทำจากสแตนเลสทั้งด้านในและด้านนอก

Contact Plate Freezer - Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems by ITC GROUP
Contact Plate Freezer

Double contact plate freezing is a fast and economic way of freezing due to double

Kryo'D Fz - Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems by ITC GROUP
Kryo'D Fz

นวัตกรรมล่าสุดของไอทีซี ที่ออกแบบให้ขั้นตอนการแช่แข็งและการทำแห้งอยู่ในห้องเดียวกัน

Brine Freezer - Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems by ITC GROUP
Brine Freezer

Brine freezer provides a quick freezing solution for all your product needs.