สินค้าอยู่ในหมวด Freezer & IQF.

Fluidization Freezer (IQF.)

Fluidized-bed Freezer ของเรามีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

  • ออกแบบที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน
  • ให้ผลผลิตสูงจากการมีพื้นที่ทำความเย็นที่มากขึ้น
  • ทำงานต่อเนื่องได้มากกว่า  6 ชั่วโมงก่อนที่จะต้องทำการละลายน้ำแข็ง
  • เชื่อมเต็มแผ่นสแตนเลสเพื่อปิดผิวภายใน
  • ผิวภายนอกทำจากแผ่นคัลเลอร์บอนด์ หรือแผ่นสแตนเลส (option)
  • ประหยัดน้ำและน้ำยาทำความสะอาดด้วยระบบ CIP แบบหมุนเวียน (Recirculation CIP) (option)

Model 2-14 3-20 4-26 5-32 6-38 7-44 8-50
  Capacity (kg/Hr)
For Soy Bean. 10℃ (No salt Drip Soy Bean) 635 910 1,180 1,450 1,725 2,000 2,000
For Cooked Shrimp. 10℃ size 300-500 (Counts/Pound) 500 750 1,000 1,200 1,400 1,600 1,600
Refrigeration System "Ammonia or HFC" Pump Circulation, Flooded or DX
Evaporating Temperature -40℃
Base Load (kWr) 42 50 60 70 83 95 100
Soy Bean Product Load (kWr) 81 115 150 185 220 225 340
Total Cooling Required (kWr) 123 165 210 255 303 350 440
No. of Fan x Motor kw 2x5.5 3x5.5 4x5.5 5x5.5 6x5.5 7x5.5 8x5.5
Total Connecting Power (kw) 18.35 23.85 29.35 35.95 41.45 46.95 52.50
Belt washer Water Requirement 70 Litres/Min. at 2 Bars and 25℃
Defrost water Requirement (I/Min) 300 360 400 570 700 750 1,000
Overall Belt Width (mm) 914 914 914 914 914 914 914
A) Infeed Length (mm) 1,350
B) Infeed height (mm) 2,800
C) Outfeed Length (mm) 400
D) Outfeed Height (mm) 1,800
L) Enclosure Length (m) 3.4 4.6 5.8 7.0 8.3 9.5 10.7
W) Enclosure Width (m) 2.3
H) Enclosure Height (m) 3.5
E) Overall Length (m) 6.7 8.0 9.2 11.4 11.6 12.8 14.0
Appx. Weight (kg) 6,100 7,520 8,960 10,440 11,960 13,400 14,800

Note :

  1. Other capacity and dimension are available. Please contact manufacturer.
  2. Specifications subject to change without notice.

Over the decade, ITC’s Fluidized IQF Freezer has been built as an ideal design for speedy freezing, which only takes about a minute to freeze products. Its quick freezing ability can also cause fast heat transfer, reduce weight loss and minimize dehydration.

In addition, its internal structure is made from stainless steel and flexible materials (e.g. plastic belt). Inside, there is a conveyor belt in a mesh form which can prevent the products from sticking to the metal. Indeed, all parts of this machine are corrosion resistance and high durability.

Along with the refrigerant usage, multiple fans attached at the bottom of the conveyor belt blow the cold air to ensure the equal air distribution inside. Moreover, PLC Touch Screen Control really makes it much easier to perform a smooth continuous operation.