บริษัท อินเตอร์เทค คอนแทรคติ้ง จำกัด

          ให้บริการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบเครื่องทำความเย็นทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งแบบชั่วคราวและสัญญารายปี เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในขบวนการผลิตอาหาร เนื้อสัตว์แช่แข็ง ไอศกรีม ผลไม้และพืชไร่ เครื่องแช่แข็งต่างๆ เครื่อง I.Q.F. เครื่องทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก และเครื่องทำความเย็นของโรงงานอุตสาหกรรม
          เป็นบริษัทแรกที่นำวิทยาการทันสมัยเพื่อบริการแก่ลูกค้า ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระยะไกลชนิดไร้สายผ่าน เครือข่ายองค์การโทรศัพท์ เพื่อทำการตรวจสอบพร้อมควบคุม การทำงานของระบบทำความเย็น
 

"รวดเร็วทันใจใช้บริการ อินเตอร์เทค คอนแทรคติ้ง"

ITC-GROUP Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems
โซลูชั่นครบวงจรสำหรับทำความเย็น

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรทำความเย็น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชำแหละเนื้อสัตว์, แปรรูปเนื้อสัตว์, แปรรูปอาหารทะเล, แปรรูปอื่น ๆ เป็นต้น

ITC-GROUP Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems
ที่ปรึกษาด้านระบบทำความเย็น

ออกแบบ สนับสนุนด้านเทคนิค เพื่อให้ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืนและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

ITC-GROUP Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems
อุปกรณ์ทำความเย็น

นอกจากจะรับเหมาติดตั้งงานธุรกิจเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็นแล้ว ยังดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักร, อะไหล่, อุปกรณ์ทำความเย็น

ITC-GROUP Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems
บริการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น

บริการดูแล บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องจักรระบบเครื่องทำความเย็นทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง

ITC-GROUP Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems
โปรแกรมสำเร็จรูป ITCLink

เป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ชนิด Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time

          ITC ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตที่มีความต้องการใช้ระบบทำความเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเล แปรรูปเนื้อสัตว์ แปรรูปสัตว์ปีก พืชไร่ ผลไม้ ปิโตรเคมีและอื่นๆ