โซลูชั่นครบวงจรสำหรับทำความเย็น

โซลูชั่นครบวงจรสำหรับทำความเย็น

ออกแบบและผลิตเครื่องจักรทำความเย็น เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชำแหละเนื้อสัตว์, แปรรูปเนื้อสัตว์, แปรรูปอาหารทะเล, แปรรูปอื่น ๆ เป็นต้น

<< กลับหน้างานบริการทั้งหมด