เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ประกอบด้วย

บริษัท ไอ.ที.ซี. จำกัด

บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

บริษัท อินเตอร์เทค คอนแทรคติ้ง จำกัด

ปัจจุบันกลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

       ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 10, 12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2184-0055 แฟกซ์ 0-2184-0065 อีเมล์ info@itc-group.co.th

ที่ตั้งของโรงงาน

       38/13 หมู่ 4 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150
โทรศัพท์ 0-2987-0238 แฟกซ์ 0-2569-1960

       กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการ ที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมทำความเย็น แช่แข็ง และถนอมอาหาร ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ

       กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. นอกจากจะรับเหมาติดตั้งงานธุรกิจเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็นแล้ว ยังดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดน้ำยาเพื่อทำความเย็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเล ไก่แช่แข็ง ไอศครีม ผลไม้ หรือพืชไร่ รวมไปถึงเครื่องแช่แข็งชนิดต่างๆ เครื่อง ไอ.คิว.เอฟ. และเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ

       ปัจจุบันนี้ ภาวะของการขยายตัวของประเทศอยู่ในอัตราที่สูงมาก จึงทำให้อัตราการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น พลังงานหายากและการประหยัดพลังงาน จึงมีความจำเป็นต่อธุรกิจและต่อประเทศชาติอย่างมาก ดังนั้น กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ได้เป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีของการเก็บสะสมความเย็นเป็นรูปของน้ำแข็ง (THERMAL ICE STORAGE) อีกทั้งได้จัดหาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาทิเช่น CO-GENERATOR ไว้ใช้ในภาวะที่จำเป็น เพื่อใช้ในตึกสูง เป็นความสำเร็จที่เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

       ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ มาจากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเครื่องทำความเย็น เครื่องแช่แข็ง รวมทั้งการส่งบุคลากรไปศึกษา อบรมใน ต่างประเทศ และเสาะแสวงหา ความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้งทำให้ กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. กำเนิดเติบโตขึ้นมาอย่างมั่นคงเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าได้ดี

       กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ยังได้รับ รางวัลชนะเลิศ "แอชเร่ย์" เทคโนโลยีอวอร์ด (2008 ASHRAE TECHNOLOGY AWARD) ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา สถาบันแอชเร่ย์เป็นสถาบันด้านเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็นที่ มีชื่อเสียงของโลกพร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็น หน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2551 ในสาขาวิทยาศาสตร์ และโทคโนโลยี

       สำหรับการบริการหลังการขาย กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. เป็นบริษัทแรกที่ได้นำวิทยาการอันทันสมัย เพื่อบริการแก่ลูกค้า อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมระยะไกล ชนิดไร้สายผ่านเครือข่ายขององค์การโทรศัพท์ เพื่อทำการตรวจสอบ พร้อมควบคุมการทำงานของระบบทำความเย็น และระบบทำความเย็นที่ออกแบบจัดหาให้ จะเน้นหนักไปถึงความปลอดภัย และคุณภาพของมาตรฐานที่สูงมาก

       กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ให้บริการสมบูรณ์แบบทั้งด้านการออกแบบ พัฒนาระบบ และติดตั้ง จำหน่ายเครื่องจักรทำความเย็น รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านจัดวางระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า