<< Back : Next >>

ร่วมงานกับเรา

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมความเย็น ระบบแแช่แข็งถนอมอาหาร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ให้โอกาสคุณแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความคิดริเริ่ม และคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ต้องการแข่งขันกับตัวเอง และพร้อมที่จะก้าวไปกับบริษัท เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และรองรับการเติบโต การขยายธุรกิจของบริษัท ในตำแหน่งดังนี้


ช่างไฟฟ้า - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช. - ปวส.
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 21-35 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานตามโครงการ ที่จังหวัดต่าง ๆ ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกร ดูแลผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักรโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ช่างเชื่อมไฟฟ้า - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 • อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 • มีประสบการณ์ในงานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเอกสารรับรองฝีมือช่างเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

ช่างเชื่อมอาร์กอน - 4 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 • อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 • มีประสบการณ์ในงานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเอกสารรับรองฝีมือช่างเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

ช่างประกอบ - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 1. อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 2. มีประสบการณ์งานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

โปรแกรมเมอร์ ( SCADA ) - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวะคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 24-35 ปี
 • มีความรู้ และเชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#.NET หรือ Visual C++.NET
 • สามารถออกไซต์งานต่างจังหวัด ชั่วคราวได้
 • มีแนวคิดที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหา หรือรู้จักใช้เทคโนโลยี หรือเทคนิคใหม่ ๆ มาทำให้โปรแกรมที่เขียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบในการเขียนและพัฒนาโปรแกรม , Application ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย , ดูแลวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ , จัดทำคู่มือการทำงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานและจัดทำเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


website Developer - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
 1. ออกแบบ พัฒนา และดูแลเว็บไซต์ของบริษัท ให้สวยงาม ถูกต้อง สะดวกในการใช้งาน
 2. อัพเดทข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
 3. ออกแบบงานกราฟฟิคตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่ (คุณปิยะนุช) แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่
สำนักงานใหญ่
10, 12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2184-0055
e-mail : hr@itc-group.co.th
โรงงาน
84/12 โครงการอรดาแฟคเตอร์รี่ หมู่ 4
ถ.ลำลูกกา (คลอง 8) ต.ลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-987-0235