ร่วมงานกับเรา

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมความเย็น ระบบแแช่แข็งถนอมอาหาร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ให้โอกาสคุณแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความคิดริเริ่ม และคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ต้องการแข่งขันกับตัวเอง และพร้อมที่จะก้าวไปกับบริษัท เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และรองรับการเติบโต การขยายธุรกิจของบริษัท ในตำแหน่งดังนี้


ผู้จัดการโรงงาน - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ

*** ปฏิบัติงานที่โรงงาน กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ตั้งอยู่ที่ลำลุกกาคลอง 8, 14 จ.ปทุมธานี ***

 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-45 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ประสบการณ์ในสายงานการบริหารงานผลิตอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ Microsoft Office, Internet ได้ดี
 • มีความสามารถในการดูแบบ อ่านแบบงานผลิตได้ดี
 • มีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

รองผู้จัดการแผนกการเงิน - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี - โท ด้านบัญชี/การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุ 30 -45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงิน
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำงบประมาณประจำปี
 • มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน
 • มีประสบการณ์ในการบันทึกและตั้งงบประมาณผ่านระบบโปรแกรม Express หรือโปรแกรมบันทึกบัญชีอื่นๆ
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
 • มีทักษะในการตัดสินใจ และทำงานเชิงรุก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

Software Engineer - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักงานเขียนโปรแกรม
 • พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนงาน และเขียนโปรแกรมตามที่ได้รับหมอบหมาย
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C#, php
 • สิ่งที่ต้องใช้ในการทำงาน WCF, Protocol, GUI, XML, OOP ควรมีความรู้พื้นฐาน

Embedded Engineer - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานการออกแบบ ผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์
 • สามารถแก้ไขปัญหาในระบบ Control ทั้ง Hardware และ Software
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในงานเขียนโปรแกรม (Firmware) 
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และสามารถทำงานล่วงเวลาในกรณีที่จำเป็นได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า และวงจรอิเล็คทรอนิกส์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และทดสอบผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบวงจร (PCB) Micro Controller (STM32)
 • เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ (Firmware, Modbus)
 • ติดตั้ง, ทดสอบ, และแก้ปัญหา Hardware, Firmware, Software ของผลิตภัณฑ์
 • ติดต่อประสานงานและสนับสนุนภายในองค์กรและภายนอกองค์กรตามความจำเป็น

ช่างเทคนิคบริการ - 5 อัตรา

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น -ปวส.
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 18-30 ปี
 • ทำงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ/ชั่วคราวได้

ช่างไฟฟ้า - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น - ปวส.
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 21-35 ปี
 • สามารถปฏิบัติงานตามโครงการ ที่จังหวัดต่าง ๆ ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
 • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกร ดูแลผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักรโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ช่างเชื่อมอาร์กอน - 4 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 • อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 • มีประสบการณ์ในงานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเอกสารรับรองฝีมือช่างเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

ช่างเชื่อมไฟฟ้า - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 • อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 • มีประสบการณ์ในงานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีเอกสารรับรองฝีมือช่างเชื่อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

ช่างประกอบ - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปวช.-ปวส.
คุณสมบัติ
 1. อ่านแบบและประกอบงานตามแบบได้
 2. มีประสบการณ์งานท่อและงานถังรับแรงดันจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่
สำนักงานใหญ่
10, 12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2184-0055
e-mail : hr@itc-group.co.th
โรงงาน
84/12 โครงการอรดาแฟคเตอร์รี่ หมู่ 4
ถ.ลำลูกกา (คลอง 8) ต.ลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-987-0235