เกียรติยศ และรางวัลต่าง ๆ

2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

Kryo'D Fz เครื่องแช่เยือกแข็งและทำให้แห้งสินค้าด้วยสุญญากาศในชุดเดียว

2560 ได้รับรางวัล SMEs EXCELLENCE AWARDS 2017 - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
2560 ได้รับรางวัล SMEs EXCELLENCE AWARDS 2017

รางวัล SMEs ระดับ Platinum ด้านความเป็นเลิศด้านการบริการ โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

2560 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
2560 ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี

ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น แห่งปี 2560

2558 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ, Thailand Energy Awards - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
2558 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ, Thailand Energy Awards

ได้รับรางวัลจากการออกแบบอาคาร Cooling BAtt จากแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมระบบทำความเย็น

2551 รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ, First Place - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด
2551 รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ, First Place

ได้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2551