เกียรติยศ และรางวัล

2551 รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ, First Place - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

2551 รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ, First Place

ได้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2551 จาก คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ได้รับ รางวัลอันดับ 1 ของโลก ด้านวิศวกรรมทำความเย็นที่ประหยัดพลังงาน จาก ASHRAE ประเทศสหรัฐอเมริกา

First Place ในการออกแบบอาคาร Cooling BAtt ที่โดดเด่น และเป็นอาคารประหยัดพลังงาน

<< กลับหน้าเกียรติยศและรางวัลทั้งหมด