เกียรติยศ และรางวัล

2560 ได้รับรางวัล SMEs EXCELLENCE AWARDS 2017 - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

2560 ได้รับรางวัล SMEs EXCELLENCE AWARDS 2017

SMEs EXCELLENCE AWARDS 2017
รางวัล SMEs ระดับ Platinum ด้านความเป็นเลิศด้านการบริการ โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

<< กลับหน้าเกียรติยศและรางวัลทั้งหมด