เกียรติยศ และรางวัล

2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย - ITC GROUP Awards ผลงานต่าง ๆ ของบริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด

2561 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิศกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ผลงานการประดิษฐ์ เครื่อง Kryo.'D.Fz

ได้รับ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 เรื่อง "Kryo'D Fz เครื่องแช่เยือกแข็งและทำให้แห้งสินค้าด้วยสุญญากาศในชุดเดียว"

<< กลับหน้าเกียรติยศและรางวัลทั้งหมด