<< Back : Next >>

ร่วมงานกับเรา

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมความเย็น ระบบแแช่แข็งถนอมอาหาร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ให้โอกาสคุณแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความคิดริเริ่ม และคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ต้องการแข่งขันกับตัวเอง และพร้อมที่จะก้าวไปกับบริษัท เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และรองรับการเติบโต การขยายธุรกิจของบริษัท ในตำแหน่งดังนี้


ช่างไฟฟ้า - 2 อัตรา

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น - ปวส.
คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • อายุ 21-35 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานตามโครงการ ที่จังหวัดต่าง ๆ ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า โครงการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
  • สามารถปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกร ดูแลผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักรโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่ (คุณปิยะนุช) แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่  หรือ 
สำนักงานใหญ่
10, 12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2184-0055
e-mail : hr@itc-group.co.th
โรงงาน
84/12 โครงการอรดาแฟคเตอร์รี่ หมู่ 4
ถ.ลำลูกกา (คลอง 8) ต.ลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-987-0235