อุปกรณ์ทำความเย็น

อุปกรณ์ทำความเย็น

นอกจากจะรับเหมาติดตั้งงานธุรกิจเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็นแล้ว ยังดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักร อะไหล่ อุปกรณ์ควบคุม และซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทำความเย็น แช่แข็ง และถนอมอาหารต่าง ๆ อีกด้วย

<< กลับหน้างานบริการทั้งหมด