สินค้าอยู่ในหมวด Vacuum Pump

Vacuum Pump

เครื่องทำสุญญากาศชนิดแวคชั้นเดียว

  • STB-TST-11
  • STB-TST-21

เครื่องทำสุญญากาศชนิดแวคสองชั้น

  • STB-TST-12
  • STB-TST-22
  • STB-TST-2410

ชุดเกจสุญญากาศพร้อมวาล์วกันกลับอิเล็กทรอนิกส์

  • TST-KIT410
  • STB-TST-62
  • STB-TST-92

อุปกรณ์ อัตรการไหล ระดับสุญญากาศ มอเตอร์ น้ำหนัก (กก.) ขนาด (มล.) รหัสสินค้า
เครื่องทำสุญญากาศชนิดแวคชั้นเดียว
STB-TST-11 37.1 ลิตร/นาที  1.3 ลบ.ฟุต/นาที 150 ไมครอน  0.2 mBar 1/4 แรงม้า  220V-50Hz(*) 7.2 320 x 145 x 263 4003700
STB-TST-21 57.1 ลิตร/นาที  2 ลบ. ฟุต/นาที 100 ไมครอน  0.13 mBar 1/4 แรงม้า  220V-50Hz(*) 9 342 x 145 x 263 4003702
เครื่องทำสุญญากาศชนิดแวคสองชั้น
STB-TST-12 37.1 ลิตร/นาที  1.3 ลบ.ฟุต/นาที 50 ไมครอน  0.066 mBar 1/4 แรงม้า  220V-50Hz(*) 10.5 342 x 145 x 263 4003701
STB-TST-22 70 ลิตร/นาที  2.5 ลบ.ฟุต/นาที 50 ไมครอน  0.066 mBar 1/3 แรงม้า  220V-50Hz(*) 13.5 375 x 195 x 293 4003703
STB-TST-2410 (**) 70 ลิตร/นาที  2.5 ลบ.ฟุต/นาที 50 ไมครอน  0.066 mBar 1/3 แรงม้า  220V-50Hz(*) 14 375 x 195 x 293 4003706
ชุดเกจสุญญากาศพร้อมวาล์วกันกลับอิเล็กทรอนิกส์
TST-KIT410           4003711
STB-TST-62 113 ลิตร/นาที  4 ลบ.ฟุต/นาที 50 ไมครอน  0.066 mBar 1/3 แรงม้า  220V-50Hz(*) 14.5 375 x 195 x 293 4003704
STB-TST-62 184 ลิตร/นาที  6.5 ลบ.ฟุต/นาที 50 ไมครอน  0.066 mBar 1/2 แรงม้า  220V-50Hz(*) 23.5 435 x 205 x 312  

* สามารถสั่งพิเศษสำหรับแรงดันไฟฟ้า 110V 60Hz
** มาพร้อมวาล์วอิเล็กทรอนิกส์และเกจสุญญากาศสำหรับใช้ักับสารทำความเย็น R-410a
ทุกรุ่นสามารถสั่งพิเศษเพื่อใช้กับสารทำความเย็น R-410a