กลุ่มสินค้า Vacuum Pump

Vacuum Pump - Industrial Refrigeration, Freezing and Cold Storage Systems by ITC GROUP
Vacuum Pump

เครื่องทำสุญญากาศ ชนิดแวคชั้นเดียว, ชนิดแวคสองชั้น