สินค้าอยู่ในหมวด Accessory & Equipment

น้ำยาดับกลิ่นแอมโมเนีย

น้ำยาดับกลิ่นแอมโมเนียนี้ ใช้เพื่อกำจัดกลิ่นอย่างถาวร โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช ้และสิ่งแวดล้อม การทำงานของน้ำยาดับกลิ่นแอมโมเนีย :- น้ำยาดับกลิ่นแอมโมเนีย เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการกำจัดกลิ่นอย่างถาวร สาเหตุของกลิ่นเกิดขึ้นมาจากสภาพของกรด-ด่าง ที่ไม่สมดุลกัน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เช่น สภาพที่อับชื้น อากาศไม่ถ่ายเท ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นอับ-ไม่พึงประสงค์ต่างๆ

น้ำยาดับกลิ่มแอมโมเนีย

น้ำยาดับกลิ่นแอมโมเนียนี้ ใช้เพื่อกำจัดกลิ่นอย่างถาวร โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

ส่วนประกอบ : Organic salts, Acid Salts, Anime compounds, Betaine compounds, Interface surface, Activators, Water

ลักษณะ : เป็นของเหลวใส สีเหลืองไม่มีตะกอน

จุดเดือด : 95 องศาเซลเซียส

จุดวาบไฟ : สูงกว่า 62 องศาเซลเซียส

pH : 6-7

ความสามารถในการติดไฟ : ไม่สามารถติดไฟได้

ความสามารถในการละลายน้ำ : สามารถละลายน้ำได้ดี ไม่เป็นตะกอน