สินค้าอยู่ในหมวด Condensing Unit

ITC Heat Pump

Heat Pump water heater is an innovation of ITC that uses free energy extracted from the air in surrounding area through refrigeration system and converts it to heat up water up to 60 °C or more.

Heat pump uses another process reverse from refrigeration cycle that cans produces hot water by saving up to 3-4 times of consumption energy. Heat Pump can be utilized in hotel, resort, hospital, fitness, spa, condominium, apartment, laundry, restaurant and industrial.

Model AWHP 16 26 35 58 73 90 145
Nominal Heating Capacity kW 16 26 35 58 73 90 145
Nominal Cooling Capacity kW (MBH) 11.85 (40.43) 17.85 (60.91) 24.6 (83.94) 41.6 (141.94) 51.6 (176.07) 64.6 (220.42) 102 (348.04)
Hot Water Folwrate @ 55℃ I/hr (GPM) 550 (2.4) 895 (3.9) 1,204 (6.1) 2,000 (8.8) 2,510 (11.0) 3,090 (13.6) 4,990 (21.9)
Hot Water Flowrate @ 60℃ I/hr (GPM) 458 (2.0) 745 (3.3) 1,003 (4.4) 1,660 (7.3) 2,090 (9.2) 2,580 (11.4) 4,156 (18.3)
Cooled Air Flowrate m3/h (cfm) 2,380 (1400) 3,400 (2000) 5,100 (3000) 8,500 (5000) 10,200 (6000) 12,750 (7500) 18,700 (11000)
Compressor Type Scroll
Quantity 1 1 1 1 1 1 1 1
Refrigerant R-134A
Power Supply 308/3/50
Input kW 5.22 8.24 11.5 18.65 23.2 21.82 37.82
Protection Pressure Switch High/Low Pressure Switch
Compressor Thermal Overload
Display Unit ON/OFF, High and Low Pressure Failures
Condenser Type Plate Heat Exchanger
Evaporator Type Seamless Copper Tube Pre-Coated Fin
Fan Blower Centrifuaal, Direct Drive Draw-Through
Fan Motor Totally Enclosed
Refrigerant Control Thermostatic Expansion Value
Air Filter Aluminium Air Filter
Casing Powder Paint, Optional : Stainless 304
Drain Pan Stainless 304
Dimension  W x D x H cm 85 x 70 x 60 120 x 100 x 70 170 x 110 x900 200 x 160 x 120 250 x 200 x 140
Connection Water IN inch 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 3"
Water OUT inch 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 3"
Drain inch 3/4" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2"
Weight Kg - 150 250 350 700 980 1050 1850

Note : Heating capacity is base on 35℃ air ambient temp., 74%RHl., and 30℃ inlet cold water temp. Specification are subject to change for furter improvement.

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน Heat Pump Water Heater ผลิตภัณฑ์ของ I.T.C. เป็นเครื่องทำน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพการทำความร้อนสูงกว่าเครื่องทำความร้อนที่ใช้ขดลวดความร้อน 3-4 เท่า จากการดึงพลังงานความร้อนจากอากาศมาเพิ่มให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น และถ่ายเทให้กับน้ำ สามารถผลิตน้ำร้อนได้ถึง 60 องศาเซลเซียสหรือสูงกว่า ท่านสามารถนำน้ำร้อนไปผ่านเครื่องต้มไอน้ำในกระบวนการถัดไปเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานได้ อีกทั้งเกิดผลพลอยได้เป็นอากาศเย็น สามารถนำไปเพื่อช่วยระบายอากาศในห้องนั่งเล่น ห้องอาหาร ห้องครัว หรือห้องอื่น ๆ ซึ่งช่วยลดภาระไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ โดยการลดอุณหภูมิอากาศใหม่บริสุทธิ์เพื่อจ่ายให้ผู้อยู่อาศัย และบุคคลากรของท่าน

เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน heat Pump Water Heater จึงเหมาะกับอุตสหกรรมและการบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ฟิตเนส สปา คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนต์ โรงซักรีด ร้านอาหาร และโรงงานอุตสหกรรม