สินค้าอยู่ในหมวด Stop & Control Valve

Refrigerant Control Valve

Solenoid and control valves are designed specially for use in industrial and large commercial refrigeration systems. Combines high performance materials and proven engineering design with intense quality control to bring you the best choice for refrigerant control valves.

Application Port size
5/32" 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/4" 2" -1/2" 3" 4" 5" 6"
Liquid Line High Pressure or Recirculation HS6 HS2 HS8 HS7 HS4A HS7 HS4A HS7 HS4A HS4A HS4A HS4A HS4A HS4A HS4W HS4W
Suction Line Down to -40 F - - HS7 HS4A HS7 HS4A HS7 HS4A HS4A HS4A HS4A HS4A HS4A HS4W HS4W
Down to -60 F Gas-Powered Suction Stop - - - - HCK2 HCK2 HCK2 HCK2 HCK2 HCK2 HCK2W HCK2W
Gas-Power Solenoid - - - - HS9B HS9B HS9B HS9B HS9B HS9B HS9BW HS9BW
Hot Gas or Discharge Line - HS8 HS7 HS4A HS7 HS4A HS7 HS4A HS4A HS4A HS4A HS4A HS4A HS4W HS4W
Gravity Drain or Vent Application - - - - HS9B HS9B HS9B HS9B HS9B HS9B HS9BW HS9BW