สินค้าอยู่ในหมวด Pipe Insulation & Cladding Materials

Pipe Insulation

 • Low Thermal Conductivity.
 • Low Moisture
 • Vapour Permeability with Reinforce Aluminium foil.
 • High Strength.
 • Dimensional Stable.
 • Avaliable size and thickness in any temperature range.
 • Easy to install with instant Liquid Foam.

PIPE MININUM PU FOAM PIPE THICKNESS
NOM. Size
Inch     (mm.)
SCH. TYPE "A" (Low Temp) Spiral OD (mm.) TYPE "B" (Med Temp) Spiral OD (mm.) TYPE "C" (High Temp) Spiral OD (mm.) Remark
For -11℃ ~ -45℃
(mm.)
For -10℃ or above
(mm.)
Air Cond.
(mm.)
ؽ"    (15) 80 50 125 40 100 30 75 Density
35 kg/m3

k-factor
0.017 (kcal.m/m2.hr.℃)
ؾ"    (20) 80 60 150 40 125 35 100
Ø1"    (25) 80 65 175 40 125 35 100
Ø1¼"    (32) 80 65 175 40 125 40 125
Ø1½"    (40) 80 75 200 50 150 40 125
Ø2"    (50) 40 80 225 50 175 40 150
Ø2½"    (65) 40 85 250 50 175 40 150
Ø3"    (80) 40 90 275 55 200 45 175
Ø4"    (100) 40 90 300 65 250 50 200
Ø5"    (125) 40 100 350 65 275 50 225
Ø6"    (150) 40 115 400 65 300 50 250
Ø8"    (200) 40 115 450 75 380 65 330
Ø10"    (250) 40 125 525 75 425 65 380

Note :

 1. Other capacity and dimension are available. Please contact the manufacturer.
 2. Specifications are subjected to change without notice.

ฉนวนชนิด Polyurethane Foam ใช้สำหรับหุ้มท่อระบบทำความเย็น เพื่อป้องกันการกลั่น ตัวของน้ำที่ผิวท่อ มีคุณสมบัติ

 • ค่าการนำความร้อนต่ำ (Low Themal Conductivity)
 • การซึมผ่านของน้ำและความชื้นต่ำ (Low Moisture-Vapor Permeability with Metal Sheet Spiral)
 • มีความแข็งแรงสูง (High Strength)
 • มีความคงรูป ไม่โค้งงอเสียรูป (Dimensional Stable)
 • ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความหนาเลือกใช้งานตามอุณหภูมิ (Avaliable size and thickness in any temperature range)
 • การติดตั้งสะดวกรวดเร็วเพราะมีทั้งฉนวนพร้อม Jacket ในตัวเรียบร้อยแล้ว
 • ทำความสะอาดง่าย ( Easy to Clean)
 • ไม่ก่อให้เกิดเชื้อราและแบคทีเรีย ( Resistance to fungi and bacteria )
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งตํ่า ( Low Cost installation )
 • ช่วงอุณหภูมิใช้งานภายนอกกว้าง ( Wide Surface Temperature of Insulation Range )