ร่วมงานกับเรา

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี ดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมความเย็น ระบบแแช่แข็งถนอมอาหาร ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ให้โอกาสคุณแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน แสดงความคิดริเริ่ม และคุณเป็นคนที่รักความก้าวหน้า ต้องการแข่งขันกับตัวเอง และพร้อมที่จะก้าวไปกับบริษัท เปิดรับสมัครพนักงาน เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง และรองรับการเติบโต การขยายธุรกิจของบริษัท ในตำแหน่งดังนี้


Embedded Engineer - 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีพื้นฐานในการพัฒนาระบบคอนโทรลเลอร์ เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานการออกแบบ ผลิตและติดตั้งผลิตภัณฑ์
 • สามารถแก้ไขปัญหาในระบบ Control ทั้ง Hardware และ Software
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในงานเขียนโปรแกรม (Firmware) 
 • สามารถออกไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และสามารถทำงานล่วงเวลาในกรณีที่จำเป็นได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า และวงจรอิเล็คทรอนิกส์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุง และทดสอบผลิตภัณฑ์
 • ออกแบบวงจร (PCB) Micro Controller (STM32)
 • เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์ (Firmware, Modbus)
 • ติดตั้ง, ทดสอบ, และแก้ปัญหา Hardware, Firmware, Software ของผลิตภัณฑ์
 • ติดต่อประสานงานและสนับสนุนภายในองค์กรและภายนอกองค์กรตามความจำเป็น

ผู้ที่สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครงานมาที่ แผนกทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ที่  หรือ 
สำนักงานใหญ่
10, 12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ 0-2184-0055
e-mail : hr@itc-group.co.th
โรงงาน
84/12 โครงการอรดาแฟคเตอร์รี่ หมู่ 4
ถ.ลำลูกกา (คลอง 8) ต.ลำลูกกา
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 02-987-0235