พ.ศ. 2556 - อาคารหนึ่งเดียวในโลก

          Cooling BAtt  "The only one building in the World" นิยามที่ใช้เรียกอาคารสำนักงาน ITC เสมือนหนึ่งมี “แบตเตอรี่กักเก็บความเย็น” ด้วยนวัตกรรมระบบปรับอากาศที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ CO2 และการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง

Cooling BAtt Building อาคารหนึ่งเดียวในโลกที่นำสารทำความเย็นธรรมชาติคาร์บอนไดออกไซด์

 

          Cooling BAtt อาคารหนึ่งเดียวในโลกที่นำสารทำความเย็นธรรมชาติคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มาใช้เพื่อจำกัดปริมาณสาร HFC ในระบบทำความเย็นให้เหลือน้อยที่สุด ผสานกับนวัตกรรม Fanless Evaporative Condenser ที่ประยุกต์ใช้หลักการลมบก-ลมทะเลในการระบายความร้อน ออกจากระบบทำความเย็นให้ทำงานร่วมกันในช่วงเวลากลางคืนจึงเกิดการประหยัดพลังงานสูงสุด เป็นการกักเก็บความเย็นในรูปน้ำแข็งแล้วนำมาใช้ในรูปของน้ำเย็นเพื่อปรับอากาศในอาคารในเวลากลางวัน ด้วยอุณหภูมิน้ำเย็นที่ใช้และการออกแบบชุดกระจายลมเย็นแบบพิเศษ ทำให้สามารถลดพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ในช่วงเวลากลางวันได้อีก 50% ทั้งหมดนี้ช่วยลดภาระ ต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและต้นทุนค่าบำรุงรักษาให้กับผู้ใช้งาน

Cooling BAtt Building อาคารหนึ่งเดียวในโลกที่นำสารทำความเย็นธรรมชาติคาร์บอนไดออกไซด์

 

          นอกจากนี้ด้านบนของพื้นที่ติดตั้ง Cooling BAtt ซึ่งอยู่บริเวณส่วนกลางของอาคาร ได้ออกแบบเป็นช่องโล่งเพื่อนำแสงธรรมชาติมาส่องสว่างภายในอาคารให้มากที่สุด ลดการใช้หลอดไฟฟ้าภายในอาคารลงได้อีกส่วน

  • อาคารต้นแบบ ของการรณรงค์ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ และกักเก็บ CO2 เพื่อคืนสมดุลให้ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  • อาคารต้นแบบ ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานของประเทศอย่างยั่งยืน
  • อาคารต้นแบบ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วง On-peak ลดการซื้อพลังงาน
  • รณรงค์ใช้แสงสว่างจากภายนอก ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

          Cooling BAtt ไม่เพียงแต่ช่วยให้ การใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง แต่ยัง สนับสนุนให้นำพลังนํ้ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากที่สุด เพราะพลังนํ้าเป็นพลังงานสะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยทำให้ประเทศได้ ผลดีในเรื่องคาร์บอนเครดิตตามมา 

          กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังนํ้าทั่วประเทศ 3,400 เมกะวัตต์ ที่ผลิตโดย กฟผ. สามารถจ่ายไฟให้อาคารที่มีการปรับอากาศ 100 ตันความเย็นเหมือนกับ Cooling BAtt Building ได้ถึง 22,667 อาคาร โดยใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดวันละ 23.8 ล้านหน่วย (kW.h) เทียบเท่าปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ถึง 218 ล้านลูกบาศก์ฟุต

  • คิดเป็นมูลค่าก๊าซธรรมชาติ (@20.6 ส.ต./ลบ.ฟุต) 45 ล้านบาทต่อวัน
  • เท่ากับ 11,885 ล้านบาทต่อปี (คิดที่ 22 วันต่อเดือน)

          บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด ได้ออกแบบอาคารสำนักงานให้ใช้ระบบ Cooling BAtt ในการปรับอากาศในสำนักงาน เพื่อเป็นระบบสาธิตสำหรับผู้ที่สนใจ
โดยไม่ละเลยที่จะให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ง ณ ตอนนี้ออฟฟิตของ ไอ.ที.ซี. เป็นอาคารเดียวในโลกที่ใช้ระบบนี้ เราเรียกอาคารนี้ว่า Cooling BAtt Building

<< กลับหน้าประวัติความเป็นมา