พ.ศ. 2551 - รางวัลอันดับ 1 ของโลก ด้านวิศวกรรมทำความเย็นที่ประหยัดพลังงาน

          ได้รางวัลพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำพุทธศักราช 2551” โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้คัดเลือกหน่วยงาน และโครงการที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่เปรียบมิได้ จากรางวัลอันทรงเกียรติที่ได้รับนี้ เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาว ITC

หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

          ได้รับรางวัล “2008 ASHRAE TECHNOLOGY AWARD” จากการประกวดระดับโลก โดยสมาคม ASHRAE อเมริกา รางวัล “First Place Winner” สาขา “Refrigeration System & Low Temperature Air Conditioning for Poultry Slaughter and Further Processing Plant” จากผลงานการออกแบบและติดตั้งระบบทำความเย็นของ ITC สำหรับโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา ด้วยจุดเด่นด้านการประหยัดพลังงาน ลดปริมาณการใช้แอมโมเนียลงได้ถึง 23 เมตริกตัน ถูกสุขลักษณะ ประหยัดน้ำ ลดมลภาวะและลดปัญหาโลกร้อน

2008 ASHRAE TECHNOLOGY AWARD

<< กลับหน้าประวัติความเป็นมา