พ.ศ. 2546 - หอกระจายลมเย็นปกคลุมสินค้า

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการ ที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมทำความเย็น แช่แข็ง และถนอมอาหาร ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ

การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของเรา ผลงานคุณภาพที่เราได้ผลิตได้แก่

พ.ศ. 2546
  • ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับห้องเย็น เพื่อเก็บรักษาสินค้า (ITC Cooling House) หอกระจายลมเย็นปกคลุมสินค้า
  • ออกแบบและผลิตเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติด้วยตัวเอง ภายใต้แบรนด์ "ITC"
  • ระบบทำความเย็นที่ออกแบบมาด้วยการป้อนแรงโน้มถ่วงให้กับ IQF เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยก๊าซ CO2 
ITC Cooling House หอกระจายลมเย็นปกคลุมสินค้า

<< กลับหน้าประวัติความเป็นมา