พ.ศ. 2525 - ก่อตั้ง บริษัท ไอ.ที.ซี. จำกัด

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการ ที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมทำความเย็น แช่แข็ง และถนอมอาหาร ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ

          กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. นอกจากจะรับเหมาติดตั้งงานธุรกิจเกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็นแล้ว ยังดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องอัดน้ำยาเพื่อทำความเย็น อุปกรณ์ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในขบวนการผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทะเล ไก่แช่แข็ง ไอศกรีม ผลไม้ หรือพืชไร่ รวมไปถึงเครื่องแช่แข็งชนิดต่างๆ เครื่อง I.Q.F. และเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ

กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ของเราได้มีโครงการต่าง ๆ กับองค์กร, บริษัทชั้นนำ ใหญ่มากมาย อาทิเช่น

พ.ศ. 2525
  • บริษัท การบินไทย จำกัด (ได้ออกแบบแม่พิมพ์สำหรับผลิตฉนวนท่อจากยูรีเทรน และได้เริ่มใช้เกรดอาหารโพรพิลีน ไกลคอลเป็นสารทำความเย็นรอง ในโครงการ Catering of Thai Airway International Co., Ltd.)
พ.ศ. 2530
  • บริษัท โชติวิวัฒน์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (เริ่มต้นใช้ Mimic Diagram ไปยังระบบทำความเย็น ซึ่งปัจจุบันเปป็นมาตรฐานสำหรับระบบทำความเย็นของไทย)
พ.ศ. 2531
  • การนำระบบ IQF มาใช้ในการเก็บรักษาผักและผลไม้
  • สร้างระบบการสื่อสารออนไลน์ด้วย Tele-Data เพื่อควบคุมและแสดงผลคอมเพรสเซอร์ (ซึ่งปัจจุบัน ทางกลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ได้พัฒนาเป็นระบบ ITCLink สามารถบริการจัดการและคอยดูแลเครื่องจักรกลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว)
  • ผลิตถังปั๊มบรรจุความดัน ภายใต้แบรนด์ "ITC"
พ.ศ. 2532
  • เริ่มใช้งาน Thermal Ice Storage ซึ่งเป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในระบบทำความเย็น
  • เริ่มใช้ระบบ Wet Air Cooler เป็นเทคโนโลยีในการเก็บรักษาผลักและผลไม้หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อรักษาความชื้นของผลิตภัณฑ์

<< กลับหน้าประวัติความเป็นมา