อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

บรรยากาศการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567
หลักสูตร : การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ระยะเวลาอบรม 1 วัน (Inhouse-Training)
รุ่นที่ 1 อบรมวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 ณ สำนักงานใหญ่ รามคำแหง 118
รุ่นที่ 2 อบรมวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงงานลำลูกกา คลอง 14
ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี)
ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมดับเพลิงและพยหนีไฟ

<< กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด