กิจกรรมงานสัมมนาประจำปี 2566 กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.

กิจกรรมงานสัมมนาประจำปี 2566 กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี.
"I.T.C. GROUP All-hands Meeting"

ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศงานสัมมนาประจำปี 2566

ร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ "I.T.C. GROUP All-hands Meeting" โคย ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการผู้จัดการ ณ ห้อง RAYONG GRAND BALLROOM

กิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล

กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

บรรยากาศการร่วมกิจกรรมสันทนาการ (Walk Rally)

บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์

รับประทานอาหารเย็น ร่วมและสนุกสนานกับวงดนตรี

ประกวดแต่งกายแฟนซี ธีมตัวอักษร ก.ไก่ Night Party

ร่วมกิจกรรมประกวดแต่งกายแฟนซี ธีมตัวอักษร ก.ไก่ Night Party ประกาศผล และมอบรางวัล

ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน Walk Rally

<< กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด