<< Back : Next >>

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา รายการ จุดประกาย

          คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา กรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด กล่าว "ออฟฟิศเราทำงานอย่างไง? แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็น แต่เขื่อนบ้านเรากับไฟที่การไฟฟ้าจ่ายให้เราอยู่ตลอดเวลาเลย 24 ชั่วโมง...ถ้าเราทำตึกแบบนี้ ขนาดเท่านี้ทุกตึกนะครับ เราสามารถใช้เขื่อนเดิมโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนเพิ่มไปอีก 15-20 ปี ประหยัดมหาศาลเลยนะครับ... ถ้า 10% ของ 100 บาท มันแค่ 10 บาท แต่ 10% ของ 10 ล้าน มัน 1 ล้านเลยนะ...โลกเจริญขึ้น บ้านเราเจริญขึ้น ทุกอย่างเจริญขึ้น พลังงานมันขาดแน่ แต่ถ้าเราจัดการให้มันดีๆ บริหารจัดการให้มันดีๆ มันเหลือแน่นอน...ในบริษัทหนึ่งๆ จะรันได้มีอยู่ 2 อย่างเท่านั้นเอง คือ คนกับระบบ...พนักงานนี่ถ้าคุณบอกว่าเป็นค่าใช้จ่าย คุณตัด 0 ไปเลย แต่พนักงานคุณมีความรู้เพิ่มขึ้นๆ เค้ามีมูลค่านะ"

อยากรู้ถึงจุดเริ่มต้นของอาคารประหยัดพลังงานต้นแบบหลังนี้ครับ

 

          ตัวตนของ ITC เนี่ย ทำเรื่องห้องเย็นมาตลอด เพราะฉะนั้นเราก็ตอบโจทย์สังคมด้วย ตอบโจทย์ให้ลูกค้าด้วย เรามองว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนมันคือคาร์บอนไดออกไซด์ ฉะนั้นถ้าเราทุกคนเอาคาร์บอนไดออกไซด์มาเป็นสารทำความเย็นแบบเดียวกันกับตึกนี้ คาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะค่อยๆ น้อยลงๆ นั่นเป็นที่มา เราทำตึกนี้เพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ แล้วก็เป็นแล็บของเราด้วยนะครับ เพื่อให้รู้ว่าการใช้คาร์บอนไดออกไซด์สามารถที่จะช่วยลดโลกร้อนได้

 

<< กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด