ประเทศไทยต้องชนะ เราจะผ่านพ้น โควิด-19 ไปด้วยกัน

กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. มีความห่วงใยในสุขภาพของชาวไทย ด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ให้ผ่านพ้น #โควิด-19 ไปด้วยกัน

<< กลับหน้ากิจกรรมทั้งหมด