I.T.C. Group I.T.C. Group
Customer Reference
User's Guide
User's Guide
Job Opportunity
FAQs
Support
Feedback/Contact us
Site Map
ICE's STYLE
I.T.C. (1993) Co., Ltd.
Intertech Contracting Co., Ltd.
I.T.C. Co., Ltd.
เวลาที่เซอร์เวอร์ : ".$stime." น.
"; if(file_exists($file)) { $fh = fopen($file, "r"); $s = filesize($file); if($s == 0) { $out = "บอทยังไม่ได้มาเก็บข้อมูล"; }else{ echo "บอท 5 ตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ
"; // Read entries file into an array. $text = file($file); // How many entries we have. $lines = count($text); // เปลี่ยน เลข 5 เป็นเลขอื่น ถ้าต้องการให้แสดงมากกว่า 5 ตัว for ($i=$lines-1;$i>=$lines-5;$i--) { $info = explode("|",$text[$i]); $day = explode("/",$info[0]); $m = number_format($day[1]); $tm = explode(":",$info[1]); $agent = $info[2]; $ip = $info[3]; $out = "".$agent." ( $ip) "; if(date('d',time()) == $day[0]){ $out .= " วันนี้"; }else{ $out .=" เมื่อวันที่ ".$day[0]." ".$month[$m]." ". ($day[2]+543); } $out .= " เวลา ". $tm[0]. ".".$tm[1]." น.
"; echo $out; } } fclose($fh); } ?>
Select Version Select Version
Search ITC Products
I.T.C. GROUP - Industrial Refrigeration,
Freezing and Cold Storage Systems in Thailand
I.T.C. Group

กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินกิจการ ที่มีประสบการณ์ด้าน อุตสาหกรรมทำความเย็น แช่แข็ง และถนอมอาหาร ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ 2525 เป็นต้นมา ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง และก้าวหน้าเป็นลำดับ

ดำเนินการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ ในระบบทำความเย็นอุตสาหกรรม เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้า เครื่องอัดน้ำยา เครื่องควบแน่น หอผึ่งน้ำ เครื่องทำน้ำแข็ง และอุปกรณ์ทำ ความเย็นต่างๆ

Tunnel Freezer
Fanless Evaporative Condenser

 The latest innovation by ITC, Fanless Evaporative Condenser, utilizes a natural cycle of wind flow (similar to sea-land breeze) as the mean of heat rejection.

Spiral Freezer
Spiral Freezer
Spiral Freezer
Spiral freezer had the following base feature :-

- Reliable and durable design.

- High Yield due to Both Horizontal and Vertical Airflow.

- Minimum 48 Hours Continuous Operation Before Defrost.

- Superior Hygiene and Easy cleanable component.

- Fully Welded Interior Stainless Steel Enclosure.

Tunnel Freezer
Tunnel Freezer

Hygiene and easy clean tunnel freezer achieved by all stainless steel interior surfaces, continuous belt washer system and air baffler access door(s).

Tube Ice Maker
Tube Ice Maker

TIM Series TUBE ICE Maker by I.T.C. is suitable for ice production factory and also for food processing plants that need to produce their own sanitation ice for their internal use.

A USER'S GUIDE FOR REFRIGERATION
A USER'S GUIDE FOR REFRIGERATION

เครื่องทำความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่ได้ออกแบบ
มาเพื่อให้ชลอ การเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ
ของผลิตภัณฑ์อาหารแต่ละชนิด โดยให้สามารถ
ยืดอายุในการเก็บรักษาให้ ยาวนานและลด
ความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

Service & Maintenance

บริษัท อินเตอร์เทค คอนแทรคติ้ง จำกัด

ให้บริการดูแล บำรุงรักษา และซ่อมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ
ของระบบเครื่องทำความเย็นทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง

กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ดำเนินธุรกิจด้านระบบทำความเย็น

กลุ่มบริษัท ไอ.ที.ซี. ดำเนินธุรกิจทางด้านระบบทำความเย็น
สำหรับการถนอมอาหาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ต้องการรับสมัคร
ผู้ร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

- เอกสารความรู้ Cooling BAtt

- New Era Innovation Refrigeration System.

- คำแนะนำและข้อกำหนด สำหรับรายงานการตรวจความปลอดภัย
ระบบทำความเย็น (TH)

- IIAR Minimum Safety Criteria for a Safe Ammonia Refrigeration System (EN)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก ประจำปี 2561

"บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด" ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมาก ประจำปี 2561

รางวัลธรรมาภิบาล ด้านปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2560

"บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด" ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านปฏิบัติต่อผู้บริโภคดีเด่น ประจำปี 2560

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา รายการ จุดประกาย

"คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์นา" กรรมการบริหาร ไอ.ที.ซี. ตอบโจทย์สังคมด้วยอาคารต้นแบบ "คาร์บอนรักษ์โลก" พร้อมหลักการทำงานของอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีจุดเริ่มต้นจากแนวคิดเล็กๆ แต่สำคัญ

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา
รายการ รู้ค่าพลังงาน

"เย็นได้ ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์" ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซตัวหนึ่งที่ทำให้โลกร้อน แต่สามารถนำมาทำความเย็นให้กับอาคารได้ แถมยังลดการใช้พลังงานได้อีกด้วยครับ...

สัมภาษณ์พิเศษ คุณอภิชัย ล้ำเลิศพงศ์พนา
รายการทีวี 360 องศา เที่ยงวันทันเหตุการณ์

"อาคารประหยัดพลังงาน" ตัวอย่างการจัดการพลังงานในอาคาร ช่วยลดโลกร้อน และคุ้มค่าการลงทุนในระยะยาว แนวคิดการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งมีอยู่ไม่จำกัดมาใช้ประโยชน์ สร้างรากฐานพลังงานของประเทศให้ยั่งยืน...

Ice Bank
​บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.อภิชิต ล้ำเลิศพงศ์พนา
ACAT News Volume 54 ปี่ที่ 14 ฉบับเดือนธันวาคม ปี 2555

บทสัมภาษณ์พิเศษ ดร.อภิชิต ลำเลิศพงศ์พนา วิศวกรปรับอากาศดีเด่นคนล่าสุด...

Ice Bank
​ไอเดียเซฟค่าไฟไอซ์แบงก์ตึกเย็น - ข่าวไทยรัฐออนไลน์

"พลังงาน​แพง น้ำมัน ​แก๊ส ราคา​พุ่ง​ขึ้น​ทุก​วี่วัน ถึง​เวลา​แล้วหรือยัง​ที่​จะ​ศึกษา​ประโยชน์ ความ​ได้​เปรียบ​เรื่อง​การ​จัดการ​พลังงาน​และ​พลังงาน​ทาง​เลือก​อย่าง​จริงจัง"

TOP
Home Company Profile I.T.C. Products Service Maintenance Faqs Support Feed Back/Contacts Site Map Map
10, 12 ซอยรามคำแหง 118 แยก 61 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม. 10240
โทรศัพท์ +66-2184-0055 โทรสาร +66-2184-0065 e-mail : info@itc-group.co.th
Web Statistic
สงวนลิขสิทธิ์ 2555 โดย บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด